PROJECTE DOMUS GRIS21

Inici > Addiccions > Projecte Domus Gris21

Domus Gris21 és un projecte dut a terme per Capacitats 21 i l'entitat Aec Gris per donar una millor atenció als usuaris dels nostres recursos d'addiccions.

El nostre projecte es basa en la col•laboració mútua de les dues entitats, cada una de nosaltres té pisos de reinserció i a més Aec Gris disposa d'una Comunitat Terapèutica. Els usuaris que compartim són persones que per la seva casuística necessiten un canvi geogràfic o bé de recurs.

Cada una de nosaltres treballem, encara que, en la mateixa línia d'actuació i amb uns objectius compartits, d'una manera diferent. Aquest és precisament el nostre punt fort ja que tots els usuaris no s'adapten al mateix tipus de recurs i és en aquest moment quan fins la creació d'aquest nou projecte teníem molts problemes per poder derivar les persones a d'altres recursos.

Quan derivem una persona a un altre recurs per inadaptació al nostre, els temps es fan massa llargs ja que normalment hi ha llista d'espera en els dispositius i la derivació no és sempre tot lo àgil que hauria de ser. Pensem que les persones amb les que treballem són molt inestables emocionalment i sovint no poden esperar el temps necessari per un canvi, això provoca moltes vegades recaigudes innecessàries.

Des de que hem engegat aquest projecte la flexibilitat de mobilitat d'un recurs a un altre ha estat molt més ràpida i àgil i aquest fet ha suposat una gran millora per les dues entitats.

Quan una o altra entitat s'ha trobat amb un d'aquests casos, immediatament hem començat a treballar plegats per tal de poder oferir a l'usuari una continuació ininterrompuda del seu tractament.

Els protocols de derivació que tenim entre nosaltres son molt àgils, comuniquem el cas per via telefònica, immediatament l'altra entitat dona una entrevista d'ingrés a la persona i els professionals d'ambdues entitats es reuneixen per tal d'explicar el procés fet fins el moment, els objectius treballats i els pendents, la situació familiar i social de l'usuari que derivem i la línia de treball que hem dut a terme. L'altra entitat doncs sap de primera mà i molt ràpidament abans d'ingressar l’usuari com està la persona i quines són les seves dificultats i els seus punts forts.

Un cop ingressada la persona a l'altra entitat seguim mantenint mensualment reunions per parlar dels casos que tenim compartits i poder fer una avaluació de l'usuari en el canvi de recurs per poder comprovar l'efectivitat del nostre projecte.

Seguim el mateix protocol cada vegada que considerem una o l'altra entitat que la raó per la derivació no és l'estancament en el procés sinó la necessitat d'un canvi de província, de vegades per allunyar la persona del seu entorn de consum i d'altres per poder-la apropar a la família, depèn de cada cas en concret.