TALLERS

Inici > Addiccions > Tallers

Taller de creixement personal

El coneixement d’un mateix és una manera d’entendre perquè fem les coses, que és el que realment desitgem i quins recursos podem posar en joc per aconseguir-ho. Suposa la capacitat de mirar cap al nostre interior i descobrir com som, els nostres punts forts i febles. L’autoanàlisi té la seva clau en l’exercici de reflexió sobre nosaltres mateixos. És una labor que implica analitzar els nostres propis pensaments, actituds, habilitats, hàbits/costums i conductes. Plantejar-nos, a més, què és el que veritablement desitgem i quines són les nostres emocions més genuïnes.

Taller d’autoconeixement

Aquest es un espai on es fa reflexionar als usuaris de l’entitat sobre què coneixen d’ells mateixos i com han anat teixint la seva identitat fins l'actualitat. El taller s’estructura en diferents sessions on es treballen les creences limitants, la superació, el perdó d’un mateix i les diverses condemnes que ens posem, l’acceptació, l’estructura del diàleg intern i quin ressò fa en la meva persona, la culpa, els diferents filtres amb els que ens mirem i com ens condicionem, etc. Mitjançant la reflexió, el debat, compartir experiències amb el grup d’iguals amb suport de vídeos i realitzant experiències vivencials.

Taller de prevenció de recaigudes

En aquest grup treballem mantenir l’abstinència i consolidar-la mitjançant dinàmiques de grup tipus teatre, role playing, discussió de grup, debat, etc. Els temes que es treballen en aquest grup són: Què és l’addicció, Procés de recaiguda, Dependència emocional (parella, amics, família…), Mòbil i internet –dependència-(xats, aplicacions, etc.), Sortides nocturnes i com visc la nit sense substancies, Frustració alhora de buscar feina, Mort o separació –el dol-, Una bona notícia, Relacions amb persones que han pres o encara prenen drogues (amistats, parelles, etc.), com afrontar un conflicte –comportaments repetitius i actituds-, límits i posicionament i molt més.

Taller d'educció per a la salut

En aquest espai treballem temes referents a la salut com les malalties de transmissió sexual, com ser una persona sana cuidant-se físicament, menjant bé, fent esport, entre d'altres.

Taller de les emocions

Els objectius d’aquest taller són aprendre a connectar amb el que sentim, amb el que ens passa i afecta en el moment present i l’autoconeixement personal. La metodologia és dinàmica, experimental i activa. En els tallers seguim 3 passos: identificar, sostenir i gestionar les emocions.

Taller d’oci i temps lliure

En aquest espai treballem l’ús del temps lliure de les persones donant eines per a què puguin fer activitats i tasques diferents a les que ens ocupen el dia a dia com ara: treballar, estudiar, entre d'altres, ja que moltes vegades una mala utilització del temps lliure pot portar a l’avorriment i tornar a repetir esquemes d’etapes de consum. Aquestes activitats poden ser de cultura (exposicions, museus, teatres, cinema...), esport (gimnàs, danses, expressió corporal, senderisme, entitats excursionistes, etc.), de creixement personal (clubs de lectura, xerrades, espais oberts de debat i de participació ciutadana, etc...).
Per dur a terme els objectius del taller estem coordinats amb diverses entitats Com ara Mensalus (esport), Superacció (esport) i Apropa Cultura (Cultura).

Teatre-Teràpia

La teatre-teràpia és un conjunt de tècniques teatrals i psicològiques que, utilitzades de forma metòdica, faciliten a través de la creació artística l’expressió i resolució de conflictes emocionals i psicològics des d’un enfocament positiu
Des d'aquest taller millorem el reconeixement i l’expressió de l’afectivitat i l’emotivitat així com la comunicació verbal en general. Elaborem estratègies per empoderar els usuaris enfocant el taller cap a diferents finalitats segons les necessitats del moment.

Taller de reinserció i Orientació sociolaboral

En aquest apartat es tracta d’orientar i aconsellar a la persona segons el seu perfil, les seves inquietuds laborals , les seves capacitats i formació. Molts dels usuaris no tenen gens clar a què es volen dedicar i normalment desaprofiten les oportunitats de formació per falta de motivació o perquè prefereixen guanyar diners immediatament sense pensar en allò que faran en un futur. Això, a la llarga, comporta una frustració personal i professional que es pot evitar si es treballa conjuntament amb l’usuari des del moment de la seva reinserció.

Psicoteràpia

Sessions setmanals o quinzenals depenent de les necessitats de la persona per abordar tots aquells temes d'índole personal. Es treballen amb les psicoterapèutes de l'entitat des de el marc teòric del model cognitiu conductual, la Hipnòsi Clàssica i Eriksoniana, la Programació Neurolingüística (PNL) i el Wingwave.

Reunió d’actituds i funcionament

Reunió conduïda per un educador/a social on es treballen les actituds personals dels usuaris tant les positives per reforçar-les com les negatives per poder modificar-les.

Taules terapèutiques

Les taules terapèutiques es realitzen a l’hora de dinar i de sopar. Cada persona va parlant de com està, de com es sent i els companys de pis li van aportant el què pensen. L’educador/a hi és present i dinamitza la taula per a que totes les persones participin.

Tutories individuals i Tutories amb famílies

En ambdues hi és present l’educador/a Social. En la tutoria amb les famílies, també assisteix el/la psicoterapeuta per tal d'informar sobre l’evolució de l’usuari, temes pendents de parlar, relacions que es volen refer, etc.