ADDICCIONS

Pis de reinserció social i orientació laboral

La nostra Associació compta amb 4 pisos de reinserció repartits per la ciutat de Barcelona. Capacitats 21 té actualment 30 places registrades al Departament de Treball, Afers Socials i Família, 26 de les quals estan conveniades amb aquest organisme.
Entre els nostres objectius principals rau la recerca d’una major independència i autonomia de l’usuari. Per aquest motiu, s’insisteix en la reinserció mitjançant tallers de diversa índole com els tallers de creixement personal, la psicoteràpia amb hipnosi, reunió d’actituds, tutories individuals i amb els familiars i analítiques de control de consum. A més, es dota a l’usuari de les eines necessàries per a la preparació per a la vida laboral, mitjançant un assessorament i acompanyament sociolaboral guiat al llarg de tot el programa.
Tots els usuaris tenen un tutor de referència durant tot el procés i es treballa setmanalment objectius personals i individualitzats per cadascú.

PRÒXIMAMENT MÉS INFORMACIÓ