PONÈNCIES
A càrrec de Marie-Anne Aimée Deu
Seminari anual de UNAD 2014.Participació a la taula rodona de persones expertes en intervenció
"El nuevo papel del movimiento asociativo de adicciones, modelos de intervención innovadores"
VIII Jornada de la Federació Catalana de Drpgpdependències 2013
Afrontant reptes amb la força de la innovació
"Mantenir la integritat del model"
IV Congrés del al Taula del Tercer Sector Social 2013
Âgora d'experiències: explicació de la 1ª Jornada de la Coordinadora de CCTT, PPRR i CCDD per Drogodependents de Catalunya.
”La importància del grup en els serveis de Tractament Comunitari per a Drogodependents”

IV Jornada de Patología Dual "Benito Menni"2013
Xarxa o xarxes. De la connexió a la unificació.
"Pisos de reinserció, afrontant la realitat"

VI Jornada de la Federació Catalana de Drogodependències 2011
Construint compromisos enfront "l'aquí no"
"Experiència d'obertura d'una llar residència per a malalts del VIH"

PUBLICACIONS
Pisos de reinserción: Afrontemos la realidad. Informaciones psiquiátricas. nº 215/1er trimestre 2014 pags. 215-222