PONÈNCIES
15a Jornada del Pràcticum. Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.. "Conflictes i estrés en la pràctica professional" – Àmbit, drogodependències. (2015) 1ª Jornada de la Coordinadora de CCTT, PPRR i CCDD per Drogodependents de Catalunya.
”La importància del grup en els serveis de Tractament Comunitari per a Drogodependents”.
Cordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a Drogodependents de Catalunya.
Associació Social Forma 21. Barcelona (2013)
Seminari del Grau en Educació Social i Treball Social. Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.
"Sense sostre, infrahabitatge i desarrelament". Barcelona (2013)
Radio Hospitalet. "Comunicació sobre prevenció de VIH a la ciutat d’Hospitalet" (2005)
Jornades d’Infermeria VIH/Sida Sitges’04. "VIH/Sida i recursos socials" (2004)
TV Hospitalet Ll., Univers Knosi. "Programa sobre VIH/Sida" (2004)
Institut de Formació Bemen, Barcelona. "Ponència al Mòdul d’Integració Social" (2002)
Rotary Internacional, B.A, Argentina. “Por la Paz y la Comprensión Mundial” (2001)

PUBLICACIONS
Exponerse como personas. Revista Barna Salut. Núm 1. Març 2011. Pàg. 38.
L'auge del coaching. Diari Avui. 12/12/2011.