ESPAI SÓC CAPAÇ

Inici > disCapacitats > Espai Sóc Capaç

Aquest espai, pretén oferir a l’usuari un complement educatiu a l’educació formal per tal de poder potenciar les capacitats i contribuir a resoldre les necessitats de cada un dels nens i nenes partint de la participació activa d’aquests i els agents que treballen amb ells en el dia a dia (escola, família i altres espais professionals implicats). El nostre objectiu serà doncs el creixement personal, i autònom així com la gestió de les emocions de tots els nostres usuaris per tal que adquireixin recursos que els permetin entendre el món on viuen i tenir un paper actiu dins d’aquest.
Com que les famílies tenen un paper molt important dins del desenvolupament dels seus fills, creiem que és necessari oferir un espai on aquestes puguin compartir coneixements, experiències i angoixes treballant conjuntament en un espai dedicat per ells que els permetrà col·laborar més activament en el treball amb els seus fills.

Metodologia

Activitat setmanal per grups

Trobada setmanal per grups on els nens/es puguin compartir aquest espai d’educació i creixement recíproc on tothom hi té un paper actiu. Partint d’activitats lúdiques, significatives i funcionals que sorgiran dels interessos i moments vitals dels membres del grup. Es treballaran, de manera transversal, tots els aspectes que permetin el desenvolupament global de l’infant
Els usuaris s’organitzaran en diferents grups tenint en compte les seves capacitats i necessitats. Cada un d’aquests estarà guiat per una o dues professionals de l’ensenyament. Els grups formats d’entre 5 i 7 usuaris es trobaran un dia a la setmana durant 1 hora i mitja.

Es treballaran diferents objectius en funció del grup, les necessitats d’aquests i el moment en el que es trobin cada un dels participants.
Objectius:
• Donar estratègies i recursos per a poder desenvolupar-se autònomament.
• Treballar tècniques d’estudi.
• Treballar la intenció comunicativa, el llenguatge i la comunicació.
• Treballar l’expressió oral i escrita.
• Treballar la identitat per tal de que cada nen o nena es conegui a si mateix.
• Potenciar i treballar la lecto-escriptura.
• Treballar i potenciar els conceptes matemàtics
• Millorar la capacitat d’aprenentatge.
• Millorar l’aprenentatge dels continguts de les matèries escolars.
• Adquirir tècniques d’organització de les tasques.
• Adquirir habilitats d’estudi.
• Aprenentatge d’ús responsable de les TIC
• Aprenentatge d’habilitats de socialització.
• Adquirir habilitats de treball cooperatiu.
• Millora en les dificultats concretes.

Per a poder oferir als usuaris una atenció individualitzada i que cobreixi les seves necessitats és molt important que el professional estigui permanentment supervisant el procés. És per això que a banda de programar, preparar i dur a terme les activitats dins el local, s’oferiran espais de treball conjunt i coordinació continuada amb les famílies i els tutors de referència, així com amb d’altres professionals que treballin amb el nen o nena.

Treball conjunt amb la famílies

En l’educació dels nostres infants és molt important la comunicació entre els mestres i les famílies. En ser un complement educatiu és necessari que el mestre conegui el cas i que es pugui coordinar amb la família. D’aquesta manera aconseguim crear un espai on establir objectius conjunts on les famílies prenguin consciència de les necessitats educatives i personals dels seus fills i en puguin ser partícips treballant de manera conjunta.
Així doncs s’oferirà un espai de treball i coordinació bimensual amb la família per tal de treballar conjuntament, compartint informació sobre l’ evolució i desenvolupament del nen i per tant anar plantejant objectius, estratègies i solucions per afrontar les necessitats que vagin sorgint.
El mitjà de comunicació amb la família serà el correu electrònic, per tal de poder concretar les reunions i poder-nos comunicar contínuament.

Treball conjunt amb el mestre/a tutor/a.

Per a poder oferir realment un suport als alumnes és important saber què necessiten i en quin punt formatiu i personal es troben. És per això que considerem important la coordinació entre el tutor i el mestre de suport. S’oferiran espais de treball conjunt a les escoles per tal de poder establir objectius comuns, buscar eines i estratègies i elaborar material per facilitar el procés d’aprenentatge. També es realitzaran Visites a l’aula per tal de poder fer observacions reals i es faran traspassos a la família per tal que estigui en tot moment informada del procés
Creiem doncs, que si es duu a terme una educació conjunta i amb objectius comuns aquesta passa a ser molt més significativa per a l’infant.
El mitjà de comunicació amb l’escola serà el correu electrònic, per tal de poder concretar les reunions i poder-nos comunicar contínuament.

93 455 16 62

Truca'ns i t'informem