Política de privacitat
Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i el que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades titularitat de Associació Social Forma 21, amb l’objectiu de ser tractats amb en la mesura en que sigui necessari o convenient per al desenvolupament de la relació jurídica que s’estableixi entre les parts i per la seva utilització amb finalitats comercials, d’informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i de tercers. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a dit fitxer amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets podran exercitar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu de la societat localitzada a C/ Xifré 54 Pral (entre Mallorca i Provença) 08026 Barcelona.
L’acceptació de la present Política de Privacitat, implica l’autorització exprés a Associació Social Forma 21, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre medi equivalent. En el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li demanem ens ho comuniqui a través de l’enviament d’un correu electrònic a la direcció: info@forma21.com.
L’enviament de la seva informació personal a través de la present pàgina web implica el consentiment fet exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat.
La acceptació de la present Política de Privacitat, dóna per fet l’acceptació de les Condicions Generals d’Us d’aquesta pàgina web.