disCapacitats

Projecte Capacita't

Amb el projecte Capacita't, oferim una atenció integral tan als nens amb la síndrome de down o discapacitat intel·lectual com a les seves famílies.
Aquest projecte consta de 4 àreas d'actuació:
Espai Sóc Capaç, complement educatiu a l’educació formal per potenciar les capacitats i resoldre les necessitats de cada un dels nens i nenes coordinant-nos amb l'escola, família i altres espais professionals implicats.
Espai VivaMent, enfocat a reforçar les matèries troncals de l’escola, lecto –escriptura i matemàtiques.
Programa Resiliència Familiar, enfocat a les famílies tant nuclears com família extensa.
Mètode Glifing, mètode de lectura dissenyat per infants amb necessitats educatives especials.


ESPAI “SÓC CAPAÇ”

Aquest espai, pretén oferir a l’usuari un complement educatiu a l’educació formal per tal de poder potenciar les capacitats i contribuir a resoldre les necessitats de cada un dels nens i nenes partint de la participació activa d’aquests i els agents que treballen amb ells en el dia a dia (escola, família i altres espais professionals implicats). El nostre objectiu serà doncs el creixement personal, i autònom així com la gestió de les emocions de tots els nostres usuaris per tal que adquireixin recursos que els permetin entendre el món on viuen i tenir un paper actiu dins d’aquest.
Com que les famílies tenen un paper molt important dins del desenvolupament dels seus fills, creiem que és necessari oferir un espai on aquestes puguin compartir coneixements, experiències i angoixes treballant conjuntament en un espai dedicat per ells que els permetrà col·laborar més activament en el treball amb els seus fills.

Metodologia

Activitat setmanal per grups

Trobada setmanal per grups on els nens/es puguin compartir aquest espai d’educació i creixement recíproc on tothom hi té un paper actiu. Partint d’activitats lúdiques, significatives i funcionals que sorgiran dels interessos i moments vitals dels membres del grup. Es treballaran, de manera transversal, tots els aspectes que permetin el desenvolupament global de l’infant
Els usuaris s’organitzaran en diferents grups tenint en compte les seves capacitats i necessitats. Cada un d’aquests estarà guiat per una o dues professionals de l’ensenyament. Els grups formats d’entre 5 i 7 usuaris es trobaran un dia a la setmana durant 1 hora i mitja.

Es treballaran diferents objectius en funció del grup, les necessitats d’aquests i el moment en el que es trobin cada un dels participants.
Objectius:
• Donar estratègies i recursos per a poder desenvolupar-se autònomament.
• Treballar tècniques d’estudi.
• Treballar la intenció comunicativa, el llenguatge i la comunicació.
• Treballar l’expressió oral i escrita.
• Treballar la identitat per tal de que cada nen o nena es conegui a si mateix.
• Potenciar i treballar la lecto-escriptura.
• Treballar i potenciar els conceptes matemàtics
• Millorar la capacitat d’aprenentatge.
• Millorar l’aprenentatge dels continguts de les matèries escolars.
• Adquirir tècniques d’organització de les tasques.
• Adquirir habilitats d’estudi.
• Aprenentatge d’ús responsable de les TIC
• Aprenentatge d’habilitats de socialització.
• Adquirir habilitats de treball cooperatiu.
• Millora en les dificultats concretes.

Per a poder oferir als usuaris una atenció individualitzada i que cobreixi les seves necessitats és molt important que el professional estigui permanentment supervisant el procés. És per això que a banda de programar, preparar i dur a terme les activitats dins el local, s’oferiran espais de treball conjunt i coordinació continuada amb les famílies i els tutors de referència, així com amb d’altres professionals que treballin amb el nen o nena.

Treball conjunt amb la famílies

En l’educació dels nostres infants és molt important la comunicació entre els mestres i les famílies. En ser un complement educatiu és necessari que el mestre conegui el cas i que es pugui coordinar amb la família. D’aquesta manera aconseguim crear un espai on establir objectius conjunts on les famílies prenguin consciència de les necessitats educatives i personals dels seus fills i en puguin ser partícips treballant de manera conjunta.
Així doncs s’oferirà un espai de treball i coordinació bimensual amb la família per tal de treballar conjuntament, compartint informació sobre l’ evolució i desenvolupament del nen i per tant anar plantejant objectius, estratègies i solucions per afrontar les necessitats que vagin sorgint.
El mitjà de comunicació amb la família serà el correu electrònic, per tal de poder concretar les reunions i poder-nos comunicar contínuament.

Treball conjunt amb el mestre/a tutor/a.

Per a poder oferir realment un suport als alumnes és important saber què necessiten i en quin punt formatiu i personal es troben. És per això que considerem important la coordinació entre el tutor i el mestre de suport. S’oferiran espais de treball conjunt a les escoles per tal de poder establir objectius comuns, buscar eines i estratègies i elaborar material per facilitar el procés d’aprenentatge. També es realitzaran Visites a l’aula per tal de poder fer observacions reals i es faran traspassos a la família per tal que estigui en tot moment informada del procés
Creiem doncs, que si es duu a terme una educació conjunta i amb objectius comuns aquesta passa a ser molt més significativa per a l’infant.
El mitjà de comunicació amb l’escola serà el correu electrònic, per tal de poder concretar les reunions i poder-nos comunicar contínuament.

ESPAI COMPARTIM

Són grups formats per pares, mares, que es reuneixen mensualment per compartir la seva experiència, rebre informació sobre el món de la discapacitat intel·lectual i resoldre dubtes mitjançant la col·laboració amb altres persones amb qui els uneix un fet comú.

Objectius
• Compartir una experiència comú entre els membres del grup (tenir un fill/a i/o germà/na amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament).
• Crear un suport emocional entre els membres.
• Donar informació, consell i educació sobre temes concrets.
• Generar una nova manera de veure les coses a partir d’escoltar la resta i conèixer altres opinions i experiències.
• Crear la socialització dels seus membres en relacionar-se amb altres persones.
• Fomentar la realització d’accions conjuntes.
• Fer créixer sentiments de control, autoconfiança i autoestima.

Els grups són conduïts per un professional expert e l’atenció a famílies que dinamitzarà les reunions, treballarà sobre els temes i inquietuts de les famílies, acompanyarà els sentiments, dubtes, temors i alegries que surgeixin així com el vincle de pertenença entre els seus membre establin relacions de confiança i ajuda mútua
El grup sostenta el treball que les terapeutes fan amb el nen, consolidant els objectius d’autonomia, autocontrol, confiança en si mateix, acompanyament, etc.

Pares capaços, nens capaços

Les trobades amb el grup de pares es faran la darrera sessió del mes simultàneament amb l’horari d’atenció de l’infant o jove.

logo cromosuma

ESPAI “VivaMent”

Taller de lecto-escriptura i matemàtiques

Dins el mateix projecte capacita’t oferim també una sessió per setmana d'un taller de 1h on reforçarem la lecto-escriptura mitjançant el mètode Troncoso que ha demostrat des de fa anys una gran eficàcia amb nens amb la Síndrome de Down.
De igual manera en aquest taller es treballaren també els conceptes matemàtics a través del programa Yes we can, el Àbac japonès i diferents jocs manipulatius que reforcen l’aprenentatge a través del joc.
Es tracta de crear un espai on mantenir viva la ment dels vostres fills, resolent per ells mateixos i de forma lúdica, funcional i participativa, els reptes que els anirem proposant.
Tal com deia Confuci:
M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre

93 455 16 62

Truca'ns i t'informem